บริการจัดส่งแม่ครัว

รับจัดส่งผู้ดูแลผู่ป่าวย เอช ที เลเธอร์

รับจัดส่งผู้ดูแลผู้ป่วย เอช ที แคร์

สถานพักฟื้นพยาบาล

บริการจัดส่งแม่ครัว

  • สถานพักฟื้นพยาบาล
  • ศูนย์ เอช ที แคร์
  • จัดส่งแม่ครัว
  • บริการจัดส่งแม่ครัว

รายละเอียดสินค้า

บริการจัดส่งแม่ครัว

บริการจัดส่งแม่ครัวแม่บ้าน ประจำบ้านและสำนักงาน มีทั้งแบบประจำและไปกลับ

  • จัดเตรียมอาหาร และจัดอาหารประจำวัน
  • ดูแลหลักโภชนาการ และดูแลสุขลักษณะอนามัย
  • เตรียมของว่าง เช่น ขนม ผลไม้ น้ำ
  • จัดโต๊ะอาหาร เก็บโต๊ะ จาน ช้อนซ่อม ล้างทำความสะอาด เช็ดแห้ง แยกเก็บให้เรียบร้อย
  • ทำความสะอาดห้องครัว และอื่นๆตามคำแนะนำ

ที่อยู่