บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

รับจัดส่งผู้ดูแลผู่ป่าวย เอช ที เลเธอร์

รับจัดส่งผู้ดูแลผู้ป่วย เอช ที แคร์

สถานพักฟื้นพยาบาล

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

  • สถานพักฟื้นพยาบาล
  • ศูนย์ เอช ที แคร์
  • จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก
  • บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

รายละเอียดสินค้า

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กโต ที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กโตและผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงเด็กโดยตรง

  • ดูแลพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้เหมาะสม
  • เล่านิทาน สอนการบ้าน ช่วยฝึกอ่านหนังสือและสอนหนังสือ
  • ดูแลอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆของน้องทุกวัน
  • ดูแลรักษาความสะอาดและสุขลักษณะร่างกายของน้อง

 

ที่อยู่