บริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุรายวัน

รับจัดส่งผู้ดูแลผู่ป่าวย เอช ที เลเธอร์

รับจัดส่งผู้ดูแลผู้ป่วย เอช ที แคร์

สถานพักฟื้นพยาบาล

บริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุรายวัน

  • สถานพักฟื้นพยาบาล
  • ศูนย์ เอช ที แคร์
  • จัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • บริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุรายวัน

รายละเอียดสินค้า

บริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุรายวัน

บริการจัดส่งคนดูแลผู้สุงอายุ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ รายวัน

พร้อมทั้งให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบระยะสั้น

  • จัดเตรียมอาหาร จัดยา ป้อนอาหารหรือฟีดอาหารตามอาการของผู้ป่วย
  • ช่วยการพยุงผู้ป่วยและผู้สูงอายุ พยุงเดิน พยุงนั่ง พาเข้าห้องน้ำ
  • ดูแลเรื่องแผลกดทับ พาขยับตัว พลิกตัว ช่วยทำกายภาพตามอาการ
  • ดูแลเรื่องความสะอาดที่นอนผู้สูงอายุให้สะอาดถูกสุขลักษณะที่ดี
  • ดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า การขับถ่าย

ที่อยู่