จัดส่งผู้จัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเล็ก

รับจัดส่งผู้ดูแลผู่ป่าวย เอช ที เลเธอร์

รับจัดส่งผู้ดูแลผู้ป่วย เอช ที แคร์

สถานพักฟื้นพยาบาล

จัดส่งผู้จัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเล็ก

  • สถานพักฟื้นพยาบาล
  • ศูนย์ เอช ที แคร์
  • จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก
  • จัดส่งผู้จัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเล็ก

รายละเอียดสินค้า

จัดส่งผู้จัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเล็ก

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเล็ก เด็กแรกเกิด ที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กและผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

  • อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย เช็ดตัว แต่งตัว
  • ป้อนอาหาร และให้นมสำหรับเด็กตามวัย ล้างขวดนม
  • จัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ ตามแต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโต
  • ดูแลความสะอาดห้องนอนและบริเวณที่น้องอาศัย ซักรีดเสื้อผ้าน้อง โดยแยกไว้เฉพาะ
  • ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง

ที่อยู่