ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย

  • บริษัทรักษาความปลอดภัย
  • P&J Guard
  • รักษาความปลอดภัย ชลบุรี
  • อบรมรักษาความปลอดภัย, รักษาความปลอดภัยชลบุรี

รายละเอียดสินค้า

ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย, บริการรักษาความปลอดภัยชลบุรี, บริษัทรักษาความปลอดชลบุรีระยอง, รปภ ชลบุรี, รปภ ระยอง, รักษาความปลอดภัยโรงงานชลบุรี, รับฝึกอบรมรปภ

ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรา ได้รับการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของ รปภ. ด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่และเป็น รปภ. ที่มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ครบด้าน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เข้มงวดตั้งแต่การสรรหา รปภ. มืออาชีพ เพื่อมาปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

ที่อยู่