ดูดสิ่งปฏิกูล

ยินดีเซอร์วิส

ยินดีเซอร์วิส

บริการกำจัดของเสีย

ดูดสิ่งปฏิกูล

  • บริการกำจัดของเสีย
  • ดูดสิ่งปฏิกูล
  • ดูดสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดสินค้า

รับดูดสิ่งปฎิกูล สูบส้วม  รับแก้ไขท่อน้ำคัน ลอกท่อ ล้างบ่อ รับสูบน้ำเสีย ไขมัน  รับแก้ปัญหาห้องน้ำเต็มเร็ว ดูดเลนและน้ำมัน ตามบ้านและโรงงาน

 

ที่อยู่