โรงงานผลิตพาเลทไม้

พาเลทไม้ สมุทรปราการ

พาเลทไม้ สมุทรปราการ โบนัส ซัพพลาย

พาเลทและที่รองเลื่อนกะบะ

โรงงานผลิตพาเลทไม้

  • พาเลทและที่รองเลื่อนกะบะ
  • โบนัส ซัพพลาย
  • โรงงานผลิตพาเลทไม้
  • พาเลทไม้ยางพารา, โรงงานผลิตพาเลทไม้

รายละเอียดสินค้า

โรงงานผลิตพาเลทไม้

โรงงานผลิตพาเลทไม้ โบนัส ซัพพลาย ผลิตและขายส่ง ไม้พาเลทสำหรับจัดระบบสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความสะดวกในการขนย้ายมากขึ้น  เพื่อใช้ในการจัดเก็บและช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย โรงงานทำพาเลทไม้ ลังไม้ สมุทรปราการ ผลิตจำหน่าย พาเลทไม้ ใหม่ ลังไม้ ยางพารา ราคาถูก รับผลิต พาเลทไม้ ไม้กระบะ กะบะพาเลท ที่รองเลื่อน ขาไม้รองสินค้า และ ลังไม้ขนาดตามสั่ง

  • พาเลทไม้แบบลูกเต๋า Block Pallet, Wooden Pallet
  • พาเลทไม้ แบบ 4 ทาง, พาเลทไม้ แบบ 2 ทาง
  • พาเลทไม้ แบบไม้คาน ขาเว้า, พาเลทไม้ สีทางตีชิดตีห่าง คาน 3 แผ่น

133713

พาเลทไม้-โบนัส ซัพพลาย โทร.0-2707-5454

ที่อยู่