ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้า
 • บริษัท แกลมเมอร์ พลัส จำกัด
 • ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ใกล้ฉัน แกลมเมอร์พลัส เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง

รายละเอียดสินค้า

งานซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน

 • เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงไฟไหม้ ความเสี่ยงเครื่องจักรเสียหาย-อุปกรณ์เสียหาย ความเสี่ยงของคนงาน และป้องกันปัญหาการ Shutdown โรงงาน เสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขัน
 • เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าโรงงาน ให้อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ลดความสูญเสียไม่เสี่ยงข้อกฎหมายเรื่องความประมาท และช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับท่าน

ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าใกล้ฉัน แกลมเมอร์พลัส

หากโรงงานท่านมีปัญหาระบบไฟฟ้าเหล่านี้แล้วแก้ไขไม่ตก แก้ไขไม่จบ เราจัดการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

 1. ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟดับทั้งโรงงานไม่รู้สาเหตุ
 2. ปัญหาฮาร์โมนิกส์ (Harmonics) ทำให้ค่าไฟฟ้าพุ่งขึ้นสูงมากผิดปกติ
 3. ปัญหาไฟตกขั่วคราว (Voltage Dip/ Voltage sag) ปัญหาไฟเกิน ไฟรั่ว ปัญหาไฟฟ้าไม่พอเพียง ไฟฟ้าลัดวงจร
 4. ปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียร ไฟกระชาก ไฟดับๆ ติดๆ สร้างความเสียหายให้กับชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักร
 5. หม้อแปลงไฟฟ้าระเปิด

ดับไฟฟ้า เพื่องานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน แกลมเมอร์

 

ที่อยู่