สมไทยการไฟฟ้า

เครื่องต่อลวด รุ่น DSH 130

  • อุปกรณ์และเครื่องใช้เชื่อมโลหะ
  • สมไทยการไฟฟ้า
  • เครื่องต่อลวด รุ่น dsh 130
  • เครื่องต่อลวด, เครื่องต่อลวด รุ่น dsh 130 (1)

รายละเอียดสินค้า

สมไทยการไฟฟ้ารับออกแบบ ผลิตเครื่องต่อลวด สมไทยการไฟฟ้าเน้นการออกแบบเครื่องต่อลวด เครื่องเชื่อมเพื่อต่อลวดชุบที่ใช้ในระหว่างการผลิตลวดตาข่ายหรือเพื่อต้องการต่อลวดให้สามารถใช้งานต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุด

เครื่องต่อลวด รุ่น DHS 130

  • ลวดที่ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 12 mm.

  • ปากกดชิ้นงาน 3 – 9 mm.

  • กระแสไฟฟ้า 3 KVA 220 V 15A

  • น้ำหนักของเครื่อง 205 kg

  • ขนาดของเครื่อง 480X470X440 mm.

ที่อยู่