ออกแบบเครื่องทอตะแกรงเหล็กปูถนน

สมไทยการไฟฟ้า

ออกแบบเครื่องทอตะแกรงเหล็กปูถนน

  • อุปกรณ์และเครื่องใช้เชื่อมโลหะ
  • สมไทยการไฟฟ้า
  • ออกแบบเครื่องทอตะแกรงเหล็กปูถนน
  • ออกแบบเครื่องทอตะแกรงเหล็กปูถนน

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบเครื่องทอตะแกรงเหล็กปูถนน รับสร้างเครื่องทอดตะแกรงเหล็กปูถนน 

เครื่องทอตะแกรงไวร์เมช (Model  MP250 – MP400 50X 4 -6)
สามารถทอได้หน้ากว้าง        2500 – 4000 mm.
ขนาดลวดยืน                       2.8 – 6 mm.
ขนาดลวดขวาง                   2.8 – 6 mm.
ความเร็วในการทอ               50 – 65 cw/min.
ระยะตาลวดยืน                    100 – 300 min. (สามารถปรับได้)
ระยะตาลวดขวาง                100 – 300 min. (สามารถปรับได้)
ขนาดหม้อแปลง                   50KVA x 3,4,6
การป้อนลวดขวาง                เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ และ อัตโนมัติ

เครื่องม้วนตะแกรงไวร์เมช
สามารถม้วนได้หน้ากว้าง     2000 – 3500 mm.
ม้วนลวดได้ขนาด                 2.8 – 4 mm.
มีเคาน์เตอร์นับจำนวน

ที่อยู่