แว๊คค่ำปั๊มชนิดติดตั้งบนฐาน

ปั้มอุตสาหกรรม ฟลุคส์สเป็ค

ปั๊มอุตสาหกรรม ฟลุคส์ ชเป็ค

ผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊ม

แว๊คค่ำปั๊มชนิดติดตั้งบนฐาน

  • ผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊ม
  • Speck
  • แว๊คค่ำปั๊มชนิดติดตั้งบนฐาน
  • แว๊คค่ำปั๊มชนิดติดตั้งบนฐาน

รายละเอียดสินค้า

แว๊คค่ำปั๊มชนิดติดตั้งบนฐาน
Liquid Ring Vacuum Pump
VHC / VH / VU - Base plate Versions

VHC Series

ปั๊มรุ่น วีเฮสซี เป็นปั๊มแว๊คค่ำชนิด 2 ตอนซึ่งไม่มีท่อเชื่อมระหว่างกัน ทำให้ปั๊มมีขนาดเล็กลง ปั๊มมีทั้งชนิดแม็กซีลและขับเคลื่อนโดยแม่เหล็ก

VH Series

ปั๊มรุ่นวีเฮสเป็นปั๊มแวคคั่มรุ่นมาตรฐานที่ผลิตและใช้กันมาเป็นเวลานาน มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่เชื่อถือได้ เป็นปั๊มที่ลูกค้ารู้จักและนิยมใช้

VU Series

ปั๊มรุ่น วียู เป็นปั๊มแวคคั่ม ชนิดตอนเดียว และมีแฟลบวาล์ว มีแม็กซีล

แว๊คค่ำปั๊มชนิดติดตั้งบนฐาน

คุณสมบัติ

- ใช้ได้กับกาซและไอทุกชนิด

- มีแรงสูบคงที่

- มีรุ่นเป็นแมคซีลและขับโดยแม่เหล็ก

- มีวัสดุให้เลือกได้หลายชนิด

- สามารถใช้ได้ในสถานที่ที่มีไอระเบิดได้

คุณลักษณะจำเพาะ

ปริมาณ ถีง 1,600 ลบ เมตอ/ชม

สำหรับอากาศแห้งและชื้น

อุณหภูมิ ไม่เกิน 80 องศา

อากาศที่สูบ แห้งไม่เกิน 200 องศา

ชื้นไม่เกิน 100 องศา

แรงแวคคั่ม ถึง 33 มิลลิบาร์ ถึง 5 มิลลิบาร์ เมื่อใช้ร่วมกับอีเจค

เตอร์วัสดุ เหล็กไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะทองบรอนซ์


Contact us Flux Speck Pump Co., Ltd

ติดต่อเรา บริษัท ฟลุคส์ ชเป็ค ปั๊ม จำกัด

Telephone 02-320-2567

Email info@fluxspeck.com

Fluxspeck

ที่อยู่