บริษัท ส. คลองด่าน เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท  ส. คลองด่าน เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ส. คลองด่าน เทคโนโลยี จำกัด

ผู้รับเหมาทำท่อ

ติดต่อเรา

ข้อมูลธุรกิจ

  • ธุรกิจบริการ

รายละเอียด

บริษัท ส คลองด่าน เทคโนโลยี จำกัด.png

บริษัท ส. คลองด่าน เทคโนโลยี จำกัด


ดำเนินธุรกิจ ออกแบบติดตั้ง ระบบท่อก๊าซ โดยการให้บริการอย่างครบวงจร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบ ปริมาณการใช้ก๊าซ การติดตั้ง รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ แก้ไขปัญหา รับซ่อมบำรุงระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ จากทีมงานวิศวกรผู้มีความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับระบบแก๊สมากกว่า 10 ปี