เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นงานโดยอัตโนมัติ

บริษัท ไอเอ็มอี รีโวลูชั่น จำกัด

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

เครื่องจักรกลจัดสร้างตามสั่ง

เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นงานโดยอัตโนมัติ

  • เครื่องจักรกลจัดสร้างตามสั่ง
  • IME
  • เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นงานโดยอัตโนมัติ
  • Inspection Dimension Machine, เครื่องวัดขนาดชิ้นงาน, เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นงานโดยอัตโนมัติ, เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดขนาดชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบขนาดชิ้นงานโดยอัตโนมัติ

เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน Inspection Dimension Machine เครื่องทำการตรวจสอบขนาดชิ้นงานระบบกล้อง, Digital Gauge และการใช้ Load Cell สำหรับตรวจสอบแรง โดยเครื่องจะทำงานแทนคนทั้งหมดเครื่องวัดชิ้นงานละเอียดเสมือนจริงเครื่องวัดขนาดตามแบบ สามารถจับจุดการวัดของชิ้นงานได้อัตโนมัติลดการ Error จากการกำหนดจุด เป็นเครื่องสำหรับวัดขนาดชิ้นงาน โดยไม่สำผัสชิ้นงาน และนับจำนวนชิ้นงานไปในตัว

ที่อยู่