ข้าวฮางงอก

บริษัท ไทยแสงดี อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยแสงดี อุตสาหกรรม จำกัด

ผลิตภัณฑ์ข้าว

ข้าวฮางงอก

  • ผลิตภัณฑ์ข้าว
  • ข้าวฮางงอก
  • ข้าวฮางงอก, ข้าว, rice, organic, rice products, ส่งออกข้าวไทย

รายละเอียดสินค้า

Organic Germinated Brown Red Jasmine Rice

Organic Brown Rice has the highest nutrition

The rice bran contains high levels of fiber, promotes good bowel movements and prevents constipation.

Organic brown rice contains a phosphate compound known as IP6. IP6 helps neutralize the effects of chemical pesticide and artificial food additives.
Organic rice is a living seed, endowed with more than 30 types of vitamin and minerals. It contains 5 essential nutrients, far in excess of nutritional value as compared to polished white rice.
Organic brown rice contains Vitamin B complex and minerals that are easily absorbed by our bodies. It reduces the acidification of our bodies and promotes general wellbeing.

ที่อยู่