ข้าวฮางงอก

บริษัท ไทยแสงดี อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยแสงดี อุตสาหกรรม จำกัด

ผลิตภัณฑ์ข้าว

ข้าวฮางงอก

  • ผลิตภัณฑ์ข้าว
  • ข้าวฮางงอก
  • ข้าวฮางงอก, ข้าว, rice, organic, rice products, ส่งออกข้าวไทย

รายละเอียดสินค้า

Organic Germinated Brown RiceBerry 1 KG
•    Brand: THAI SAENGDEE INDUSTRY CO.,LTD
•    Product Code: FY0002
•    Availability: In Stock
    Organic Brown Rice has the highest nutrition

The rice bran contains high levels of fiber, promotes good bowel movements and prevents constipation.

Organic brown rice contains a phosphate compound known as IP6. IP6 helps neutralize the effects of chemical pesticide and artificial food additives.
Organic rice is a living seed, endowed with more than 30 types of vitamin and minerals. It contains 5 essential nutrients, far in excess of nutritional value as compared to polished white rice.
Organic brown rice contains Vitamin B complex and minerals that are easily absorbed by our bodies. It reduces the acidification of our bodies and promotes general wellbeing.

 

ที่อยู่