หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

ถังเก็บน้ำไทยเจริญสุขเอ็นจิเนียริ่ง

หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

  • ถัง
  • ไทยเจริญสุข เอ็นจิเนียริ่ง
  • หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ
  • หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

รายละเอียดสินค้า

หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

ผู้รับเหมาติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ทรงกลม และทรงต่างๆ และ ถังน้ำแบบมาตราฐานใช้ในหน่วยงานราชการ รวมถึง อุปกรณ์งานระบบประปาหมู่บ้าน, ประปานครหลวง, กรมทรัพยากรน้ำ, โยธ

ขนาด 42 ลบ.ม. สูง 22 ม.

 

แนะนำบริษัทรับเหมาติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ
ที่ตั้ง :
21 หมู่ 10ถนนพุทธมณฑลสาย 7ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม73110
เบอร์โทรติดต่อ :0-3422-0344-6, 0-3432-1460

ที่อยู่