คีมจับลวดเชื่อมธูป

บริษัท ไชยเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อุปกรณ์และเครื่องใช้เชื่อมโลหะ

คีมจับลวดเชื่อมธูป

  • อุปกรณ์และเครื่องใช้เชื่อมโลหะ
  • ไชยเรือง อุตสาหกรรม
  • คีมจับลวด
  • คีมจับลวด, เครื่องมือช่าง, เครื่องมือไฟฟ้า, จำหน่ายเครื่องจักร, จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่, อะไหล่เครื่องจักร, จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รายละเอียดสินค้า

  • คีมจับสายดิน TM-710ใช้สำหรับยึดจับลวดเชื่อมไฟฟ้า เป็นตัวจับล็อคลวดเชื่อมไฟฟ้ากับชิ้นงานหรือตู้เชื่อม

24129885_992081390939750_2183576086154245110_n.jpg

24899970_994468180701071_6005280639124598845_n.jpg

 

  • คีมจับลวดเชื่อม TM-K700A ใช้สำหรับจับลวดเชื่อมในงานเชื่อมไฟฟ้า

คีมจับลวดเชื่อมธูป.jpg

ที่อยู่