เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอย

รับติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอย

  • เครื่องชั่ง
  • tonanasia
  • ขายเครื่องชั่งรถบรรทุก
  • จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก, ขายเครื่องชั่งรถบรรทุก, เครื่องชั่งรถบรรทุก พิกัด 50 ตัด, เครื่องชั่งรถบรรทุก พิกัด 60 ตัน, เครื่องชั่งรถบรรทุก พิกัด 80 ตัน, เครื่องชั่งรถบรรทุก พิกัด 100 ตัน

รายละเอียดสินค้า

ขายเครื่องชั่งรถบรรทุก รุ่นใหม่ล่าสุด Truck scale เครื่องชั่ง ชั่งสินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องชั่งสินค้าผลผลิตการเกษตร สำหรับชั่งปศุสัตว์ ชั่งสินค้าประมง สัตว์น้ำ ชั่งพืชไร่ ชั่งพืชผัก ชั่งผลไม้ ที่มีปริมาณมากมีความทนทานและความแม่นยำสูง บริการติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุกพร้อมลงซอฟต์แวร์

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอเล็คทรอนิกส์แบบลอยเหล็ก (Fully Electronics Truck Scale)

           - เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพกิดั 50,000กิโลกรัม (50 ตัน)xอ่านละเอยีด 10กิโลกรัม
           - เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพกิดั 60,000กิโลกรัม (60 ตัน)xอ่านละเอยีด 10กิโลกรัม
           - เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพกิดั 80,000กิโลกรัม (80 ตัน)xอ่านละเอยีด 10กิโลกรัม
           - เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพกิดั 100,000กิโลกรัม (100 ตัน)xอ่านละเอยีด 10กิโลกรัม

  • เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอเล็คทรอนิกส์แบบลอยเหล็ก (Fully Electronics Truck Scale)

          - ขนาดแท่นช่ั่ง( ก x ย ) : 3 x 9 เมตร
          - แท่นชั่งน้ำหนักโครงสร้างทำจากเหล็ก แบบแท่นลอย( สะพานชั่ง)

  • จอแสดงนํ้าหนักและควบคุมการทํางาน ผลติภัณฑ์
  • อปุกรณ์รับน้ำหนัก ( LOADCELL ) แบบ MINIATURE DOUBLE ENDED รับประกนั 2 ปี
  • แท่นชั่งน้ำหนัก ขนาด ( ก x ย ) : 3 x 9 เมตร / สีแท่นชั่ง(มาตรฐาน) เป็นสีฟ้า จํานวน 1 แท่น
  • การรับระกัน :

           - บริษัทฯยินดีรับประกัน Indicator , External Display 
           - บริษัทฯยินดีรับประกัน Loadcell 
           - บริษัทฯยินดีรับประกัน โครงสร้าง 
           ** ภายใต้การใช้งานปรกติ (ไม่รวม OVERLOAD ) , ไม่รวมถึงกรณีไฟตกไฟเกิน
           ** ภยัธรรมชาติและความเสียหายอันเนื่องมาจากการทรุดตัวของงานฐานราก
 

เพิ่มเติมสินค้าอื่นได้ที่นี้ คลิ๊ก!

บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด

Line ID @tonanasia

โทรด่วน 0-2565-9370-4

ที่อยู่