บริษัท โซโนโค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โซโนโค (ประเทศไทย) จำกัด

หลอดและแกนม้วนกระดาษ

Metellan Core

  • หลอดและแกนม้วนกระดาษ
  • sonoco
  • แกนกระดาษ
  • Metellan Core, แกนกระดาษ, แกนกระดาษ ม้วนอลูมิเนียม, แกนกระดาษงานเหล็กม้วน

รายละเอียดสินค้า

โรงงานผู้ผลิตแกนกระดาษ Metellan Core

 

ผู้ผลิตแกนกระดาษคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ สแตนเลส, อลูมิเนียมหรือแผ่นโลหะอื่น ๆ 

 

เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบกระดาษ ซึ่งกลุ่มของแกนกระดาษ Metellan Core จะเป็นแกนกระดาษที่มีขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในงานสแตนเลสม้วน แผ่นอลูมิเนียมม้วน ที่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการรองรับน้ำหนักรวมทั้งการใช้งาน ต้องคงรูปได้อยู่เสมอจากการรับแรงน้ำหนักที่กดของโลหะเป็นเวลานาน เพื่อลดความเสี่ยงของ V-buckles, sagging, telescoping และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย และที่สำคัญต้องสามารำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้า

แกนกระดาษ สำหรับอุตสาหกรรม งานเหล็กม้วน อลูมิเนียมม้วน สแตนเลสม้วน

เรามีแลปวิเคราะห์สุ่มตรวจและทดสอบด้านคุณภาพ-ด้านกายภาพของแกนกระดาษอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความตระหนักว่า เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพสินค้าพร้อมช่วยรักษาชื่อเสียงที่ดีร่วมกับสินค้าของลูกค้า จึงกล้ารับประกันคุณภาพสินค้าทุกล็อต ทั้งยังให้ความสำคัญด้านระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบสินค้าครบจำนวนตรงเวลาเพื่อร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าในเวทีตลาดการแข่งขัน

แกนกระดาษ Metellan Core

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกน Metellan Core
เบอร์โทร : 0-3844-4908, 09-3246-3695

ที่อยู่