บริษัท โซโนโค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โซโนโค (ประเทศไทย) จำกัด

หลอดและแกนม้วนกระดาษ

Film Core

  • หลอดและแกนม้วนกระดาษ
  • sonoco
  • แกนกระดาษ
  • แกนกระดาษแข็ง, Film Core

รายละเอียดสินค้า

โรงงานผู้ผลิตแกนกระดาษ Film Core แกนกระดาษแข็งสำหรับฟิล์ม

 

ผู้ผลิตแกนกระดาษแข็งคุณภาพสำหรับม้วนฟิล์ม Wrap, ฟิล์มยืด/หด, แกนม้วนพลาสติก Flexible Packaging

 

บริษัท โซโนโค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานแกนกระดาษแข็งพิเศษรองรับงานม้วนฟิล์ม มีคุณสมบัติที่ผิวที่เรียบเพิ่มประสิทธิภาพการพันฟิล์มทั้งสำหรับการผลิต และการนำฟิล์มไปใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นตามความเรียบของผิวแกนกระดาษดังนี้

แกนกระดาษแข็ง ม้วนฟิล์ม แกนกระดาษผิวเรียบ

  • ผิวเรียบ
  • ผิวเรียบมาก
  • ผิวเรียบพิเศษ

 

เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบกระดาษ ออกแบบแกนกระดาษสำหรับงานม้วนฟิล์ม ให้สามารถกระจายแรงกดตามแนวรัศมีของแกนเพื่อป้องกันความเสียหาย และลดการยืดของความยาวแกนกระดาษจากการใช้งานในทุกรูปแบบ มีแลปวิเคราะห์สุ่มตรวจและทดสอบด้านคุณภาพ-ด้านกายภาพของแกนกระดาษอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการใช้งานในกลุ่ม ฟิล์มพลาสติกใช้พันฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์ม Wrap, ฟิล์มยืด/หด และแกนม้วนฟิล์มกรองแสง

แกนกระดาษแข็งคุณภาพสำหรับม้วนฟิล์ม Wrap, ฟิล์มยืด/หด, แกนม้วนพลาสติก Flexible Packaging

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกนกระดาษ Film Core
เบอร์โทร : 0-3844-4908, 09-3246-3695

ที่อยู่