รับติดตั้งปั๊มแรงดัน

บริษัท นำเข้า-จำหน่าย ปั๊มน้ำเสีย/ปั๊มน้ำดี

บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จำกัด

ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

รับติดตั้งปั๊มแรงดัน

  • ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ
  • โซลิด อินเตอร์เทค
  • รับติดตั้งปั๊มแรงดัน
  • รับติดตั้งปั๊มแรงดัน, ติดตั้ง booster pump

รายละเอียดสินค้า

รับติดตั้งปั๊มแรงดัน ติดตั้ง Booster Pump (บูสเตอร์ปั๊ม) ปั้มน้ำเสริมแรงดัน

ระบบปั้มน้ำที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้

โซลิดอินเตอร์เทค ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

การกำจัดของเสียในระบบน้ำเสีย ติดตั้ง Booster Pump และระบบน้ำดี หรือ ระบบประปา เป็นผู้ให้บริการครบวงจร Total Wastewater Plant รวมถึงการให้บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จที่เดียวครบถ้วน (Turnkey Project) เริ่มต้นจาก งานที่ปรึกษา งานวางแผนดำเนินการ งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมให้บริการด้านงานระบบท่อ งานจัดหาอุปกรณ์ งานติดตั้งอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย งานจัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

งานบริการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งBooster Pump งานซ่อมแซม ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุดที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การประชุม ตลาดสด ทุกประเภท

 


รับคำปรึกษาและติดตั้งBooster Pump

เบอร์โทร  081-686-3783, 081-559-8242, 02-738-7720-1, 02-738-7747-8

ที่อยู่