ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

บริษัท นำเข้า-จำหน่าย ปั๊มน้ำเสีย/ปั๊มน้ำดี

บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จำกัด

ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

  • ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ
  • tsurumi pump
  • ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม
  • ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มน้ำเสียอุตสาหกรรม จัดการระบบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและงานน้ำเสียอุตสาหกรรม

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใบพัดบดย่อยขยะ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร (Install waste water) ให้บริการแบบเฉพาะส่วน หรืองานแบบเทิร์นคีย์โปรเจ็ค (Turnkey Project) ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบระบบก่อนส่งมอบ บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย เดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ

บริษัท โซลิดอินเตอร์เทค จำกัด ให้บริการครบวงจร (Total waste water plant)

ด้านงานในระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ปั๊มดูดน้ำเสียอุตสาหกรรม ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งงานภาคเอกชน และงานภาคราชการ ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน

 

รับคำปรึกษาปั๊มดูดน้ำเสียอุตสาหกรรม

เบอร์โทร  081-686-3783, 081-559-8242, 02-738-7720-1, 02-738-7747-8

ที่อยู่