ปรับปรุงระบบน้ำเสีย ภูเก็ต

โซลิด อินเตอร์เทค (สาขาภูเก็ต)

บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จำกัด (สาขาภูเก็ต)

ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

ปรับปรุงระบบน้ำเสีย ภูเก็ต

  • ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ
  • โซลิด อินเตอร์เทค ภูเก็ต
  • ปรับปรุงระบบน้ำเสีย
  • ปรับปรุงระบบน้ำเสีย ภูเก็ต

รายละเอียดสินค้า

งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริหารจัดการ ระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร ภูเก็ต

งานบริการดูแล บำรุงรักษา งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียงานซ่อมแซม ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุดที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การประชุม ตลาดสด ทุกประเภท

โซลิดอินเตอร์เทค สาขาภูเก็ต ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดของเสียในระบบน้ำเสีย และระบบน้ำดี หรือ ระบบประปา เป็นผู้ให้บริการครบวงจร Total Wastewater Plant เราคือบริษัท ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดนำเสียพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบระบบน้ำเสีย-น้ำดี

รวมถึงการให้บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จที่เดียวครบถ้วน (Turnkey Project) เริ่มต้นจาก งานที่ปรึกษา งานวางแผนดำเนินการ งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมให้บริการด้านงานระบบท่อ งานจัดหาอุปกรณ์ งานติดตั้งอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย งานจัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ปรับปรุงระบบน้ำเสีย ภูเก็ต

เรามีทีมงานเพื่อออกดูปัญหาระบบน้ำหน้างานด่วนใน ย่านอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง ป่าตอง กมลา เทพกระษัตรีศรี สุนทร เชิงทะเล ป่าคลอก ไม้ขาว สาคู ตลาดเหนือ ตลาดใหญ่ เกาะแก้ว รัษฎา วิชิต ฉลอง ราไวย์ กะรน จังหวัดพังงา

รับคำปรึกษาปรับปรุงระบบน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้งบริษัท : 59/24 หมู่ 6 ถนนทุ่งคา-ควนดินแดง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรติดต่อ : 0-7652-8644-5
mail : solid.phuket@gmail.com

เบอร์สายด่วน

คุณวีระยุทธ (เอ็กซ์) : 08-9787-9442, 09-4398-2916

ที่อยู่