กระสอบป่าน ขายส่ง

8584829V1 01 บริษัท เฮียบเซ้งเฮง จำกัด

กระสอบป่าน ขายส่ง

  • กระสอบ
  • เฮียบเซ่งเฮง
  • กระสอบป่าน
  • กระสอบ, กระสอบปอ, กระสอบป่าน, เชือกกระสอบ, เชือกปอ, เชือกเย็บกระสอบ

รายละเอียดสินค้า

กระสอบป่าน ขายส่ง

กระสอบป่าน จะมีลักษณะเป็นถุงมีสีน้ำตาล ผลิตจากเส้นใยต้นปอ เราจะพบกระสอบป่านมากในธุรกิจโรงสีข้าว วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้าวในคลัง กระสอบป่านเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้บรรจุสิ่งของส่วนมากจะใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบรรจุอาหารทั้งของคนและสัตว์ กระสอบมีลักษณะเหมือนถุงขนาดใหญ่ ที่มีโครงสร้างเป็นรูปแบบการทอสาน จากตุณลักษณะของโครงสร้างดังกล่าวจะทำให้กระสอบมีความทนทาน แข็งแรงกว่าถุงทั่วๆไปในท้องตลาด

 

จำหน่ายสินค้า งานถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด กระสอบ,กระสอบปอ, เชือกปอ, ผ้ากระสอบ รวมถึงให้บริการ รับพิมพ์ถุงปุ๋ยทุกชนิด โดยยึดหลักความใส่ใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสนองให้ทันความต้องการของลูกค้า จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วทุกภาคของประเทศ

เลือกชมสินค้าได้ที่ร้าน อยู่ข้างวัดสัมพันธวงศ์ จอดรถข้างร้านได้ 5 คัน 

ที่อยู่