รับทำงานแสตนเลส บันได-โครงหลังคาเรือ ภูเก็ต

บริษัท เรือชลมารค จำกัด

เรือยาง

รับทำงานแสตนเลส บันได-โครงหลังคาเรือ ภูเก็ต

  • เรือยาง
  • cholamark boat
  • ราวบันไดเรือ
  • เชื่อมโครงหลังคาเรือ, งานสแตนเลส, ราวบันไดเรือ, เรือยางให้เช่า, เรือยางท้องแข็ง, เรือเช่าภูเก็ต, จำหน่ายแพชูชีพ

รายละเอียดสินค้า

บริษัท เรือชลมารค จำกัด
รับทำงานเกี่ยวกับสแตนเลสสตีล (เกรด 316L) อาทิเช่น  งานทำบันไดสแตนเลสสำหรับติดตั้งที่ตัวเรือ, งานโครงหลังคาสแตนเลส, งานถังน้ำมันสแตนเลส เป็นต้น

 

ผลงาน "งานบันไดสแตนเลสเรือและโครงหลังคาเรือ"

เรือเคลื่อนไหว.gif

 

 

 

 

ที่อยู่