งานสำรวจด้านพลังงาน (SURVEY FOR Oil & GAS)

เนาวรัตน์การสำรวจ-บริษัทสำรวจรังวัด

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำรวจและรังวัดที่ดิน

งานสำรวจด้านพลังงาน (SURVEY FOR Oil & GAS)

  • สำรวจและรังวัดที่ดิน
  • บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด
  • บริการงานสำรวจ
  • งานสำรวจ, Survey, Cadastral Survey, Contruction Survey, GPS Survey, Inventory Survey, Soil Investigation Survey, AS-Built Drawing Survey Renovation, Topographic Survey

รายละเอียดสินค้า

บริการงานสำรวจ

  • ด้านพลังงาน อุตสาหกรรมน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ บริษัทได้ดำเนินการสำรวจ และออกแบบหลุมขุดเจาะน้ำมัน และแนวท่อส่งน้ำมัน และแก็สธรรมชาติ ให้กับกลุ่ม ปตทสผ. สัมปทานบนปกในประเทศไทยทั้งหมด ตลอดจนต่างประเทศ 
  • ถ่านหิน การสำรวจปริมาณถ่านหิน และเชื่อเพลิงอื่น ๆ เช่น กะลาปาล์ม ทั้งบริเวณลาน และในคลังพัสดุ 
  • พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ทำการสำรวจภูมิประเทศตลอดจนสำรวจเพื่อการก่อสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครือ BEC

ที่อยู่