การเจาะสำรวจดิน (SOIL INVESTIGATION SURVEYS)

เนาวรัตน์การสำรวจ-บริษัทสำรวจรังวัด

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำรวจและรังวัดที่ดิน

การเจาะสำรวจดิน (SOIL INVESTIGATION SURVEYS)

  • สำรวจและรังวัดที่ดิน
  • บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด
  • บริษัทรังวัดเอกชน
  • งานสำรวจ, Survey, Cadastral Survey, Contruction Survey, GPS Survey, Inventory Survey, Soil Investigation Survey, AS-Built Drawing Survey Renovation, Topographic Survey

รายละเอียดสินค้า

การเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) คือ การเจาะสำรวจดินให้ได้ความลึกที่เหมาะสมพร้อมเก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่โครงการเพื่อนำไปหาค่าดัชนีต่างๆทางวิศวกรรม เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ในห้องทดสอบ และคำแนะนำในกานออกแบบฐานราก

ที่อยู่