การสำรวจโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (SURVEYS FOR MRT)

เนาวรัตน์การสำรวจ-บริษัทสำรวจรังวัด

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำรวจและรังวัดที่ดิน

การสำรวจโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (SURVEYS FOR MRT)

  • สำรวจและรังวัดที่ดิน
  • บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด
  • บริการงานสำรวจรังวัด
  • บริการงานสำรวจโครงการก่อสร้าง

รายละเอียดสินค้า

การคมนาคม 
บริษัทได้ดำเนินงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ Plan & Profile และสำรวจเพื่อการก่อสร้างให้กับกลุ่ม ช.การช่าง และกลุ่มอิตาเลียนไทย ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าติดินแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนั้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสีส้มในปัจจุบันซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ที่อยู่