การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEYS)

เนาวรัตน์การสำรวจ-บริษัทสำรวจรังวัด

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำรวจและรังวัดที่ดิน

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEYS)

  • สำรวจและรังวัดที่ดิน
  • บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด
  • Contruction Survey
  • งานสำรวจ, Survey, Cadastral Survey, Contruction Survey, GPS Survey, Inventory Survey, Soil Investigation Survey, AS-Built Drawing Survey Renovation, Topographic Survey

รายละเอียดสินค้า

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การสำรวจขั้นนี้ รวมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ สนามบิน อาคาร ฯ จะต้องสำรวจ ดังนี้ 

  1. งานวางผัง (Setting Out Surveys) การกำหนดระยะและหมุด ควบคุม ต่างๆ เช่น Base lines , Offset และหมุด BM โดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้างที่ได้ทำการออกแบบไว้
  2. งานกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม Pile Location หลังจากทำการกำหนดระยะและหมุด ควบคุมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อไป
  3. งานกำหนดตำแหน่งและระดับโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา กำแพง พื้น ฯ

ที่อยู่