ขายเหล็กตัวที

เหล็กบางนาเชิ้อไพบูลย์

ขายเหล็กตัวที

  • เหล็ก
  • เชื้อไพบูลย์
  • เหล็กตัวที
  • เหล็กตัวที, ร้านขายเหล็ก บางนา

รายละเอียดสินค้า

ขายเหล็กตัวที 

cutBeam

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก CUT BEAM : Size & Properties Tis Standard

ชื่อเรียกอื่นๆ เหล็กตัวทีคัต หรือ Cut-T 

เหล็กตัวที เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ

ลักษณะ  เป็นรูปตัวที ให้ความคงทนสูงเพราะมีความแข็งแรงมาก มีหลากหลายขนาดขึ้นกับหน้างานและตัวงานที่นำไปใช้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้แทนเหล็กฉากเชื่อมประกบกัน

ที่อยู่