บริษัท เจริญวรรณ คัลเลอร์ จำกัด

บริษัท เจริญวรรณ คัลเลอร์ จำกัด

ผู้จำหน่ายและขายปลีกสี

สี CHUGOKU Paint

  • ผู้จำหน่ายและขายปลีกสี
  • บริษัท เจริญวรรณ คัลเลอร์ จำกัด
  • สี CHUGOKU
  • สี CHUGOKU Paint

รายละเอียดสินค้า

สี CHUGOKU Paint จำหน่ายสี CHUGOKU Paint สีกันไฟ หรือสีทนไฟ (Neocoat intumescent paint) สีกันไฟสูตรน้ำ และสีกันไฟสูตรน้ำมัน ใช้ทาหรือใช้พ่น มีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันโครงสร้างเหล็กจากความร้อน ตามมาตราฐาน ASTM E119

สนใจสั่งซื้อสี CHUGOKU Paint สีทาภายใน สีทาภายนอก สีทาบ้าน สีทาอาคาร ในพื้นที่ ชลบุรี เมืองชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน พัทยา สุมทรปราการ ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง

 

ที่อยู่