จำหน่ายเคมีภัณฑ์

เคมีแหลมทองมาร์เกตติ้ง

บริษัท เคมีแหลมทองมาร์เกตติ้ง จำกัด

ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

จำหน่ายเคมีภัณฑ์

  • ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์
  • Tcm
  • จำหน่ายเคมีภัณฑ์
  • จำหน่ายเคมีภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายเคมีภัณฑ์  นำเข้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาเหมาะสม 

  • ขายเคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม
  • ขายเคมีเกษตร  เคมีสำหรับเป็นสารกำจัดวัชพืช เคมีสารกำจัดแมลง เคมีสารป้องกันกำจัดโรคพืช และ ฮอร์โมนอาหารเสริม
  • ขายเคมียางชนิดต่างๆ สารเคมีสำหรับยาง

ที่อยู่