บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

หลอดและแกนม้วนกระดาษ

บริษัท อุตสาหกรรมยูเนี่ยนเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

  • หลอดและแกนม้วนกระดาษ
  • แกนกระดาษ,กรวยกระดาษ
  • แกนกระดาษ, แกนม้วนผ้า, แกนม้วนเทปกาว, แกนม้วนด้าย, กรวยกระดาษ, กรวยกระดาษกรอด้าย, กระดาษฉากรัดมุมกล่อง, กล่องโปสเตอร์, หลอดด้าย, ถังกระดาษ