ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ โปรโมชั่นประกันรถยนต์ประกันออนไลน์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

  • ประกันภัย
  • อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น1
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

รายละเอียดสินค้า

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ตั้งแต่การถูกชน สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม การคุ้มครองบุคคลภายนอก หรือการคุ้มครองคู่กรณี โดยประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กรณีเกิดอุบัติเหตุ การคุ้มครองตัวบุคคลในรถที่เอาประกัน จากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าประกันผู้ขับขี่ ซึ่งรายละเอียดการคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริษัทต่าง ๆ

ประกันชั้น1 คุ้มครองคู่กรณี เมื่อทรัพย์สินอย่างรถยนต์ได้รับความเสียหายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง และคุ้มครองคู่กรณีเมื่อได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน และไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมยางอะไหล่ ยางสำรอง ยางใน เช่นกรณียางรถยนต์เสียหายอันเกิดจากการหักหลบรถบรรทุก ประกันจะช่วยจ่ายค่าซ่อมยางให้กับผู้เอาประกันไม่เกิน 50% ของราคายาง โดยจะซ่อมค่ายาง 10,000 บาท ประกันชั้น 1 ช่วย 5,000 บาท กรณียางรถยนต์ถูกใช้มานาน เสียหายหรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลา บริษัทประกันจะไม่คุ้มครอง

ประกันชั้น1 ชั้นให้ความคุ้มครอง แต่จะไม่ให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อน้ำท่วมรถยนต์ที่เกิดจากความประมาทของเจ้าของรถยนต์เอง เช่น การขับรถไปบริเวณที่ประกาศเป็นพื้นที่อันตราย หรือ ลุยน้ำที่ขังสูง และ กรณีที่รถยนต์เกิดประสบภัยน้ำท่วมนอกเหนืออาณาเขตความคุ้มครอง ก็เป็นอีกกรณีที่บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่รถยนต์ของคุณ

ประกันรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองรถหาย กรณีที่รถหาย หลังจากทำประกันภัย เจ้าของรถจะได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ตามวงเงินที่ทำประกันเอาไว้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยชั้น1 ติดต่อได้ที่ บริษัท อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ ประกันภัย ที่ท่านสามารถเช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์ด้วยตัวของท่านเองที่ www.easyinsure.co.th เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ บนเว็บไซต์ ท่านก็จะได้ราคาเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นเก็บไว้ในใจเพื่อการตัดสินใจทำประกันภัยได้เลยกับทาง อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ เรามีเจ้าหน้าที่บริการด้านการทำประกันรถยนต์ต้อนรับท่านอยู่ที่จะทำการทำประกันภัยรถยนต์ให้กับท่านด้วยความเรียบร้อย พร้อมกรมธรรม์ที่ส่งฟรีตรงถึงหน้าบ้านท่าน

ที่อยู่