ซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด

บริษัท อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์

  • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • Eq Industrial Connection
  • ซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
  • ซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัด, ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า

นำเข้า  จัดหา   และจัดจำหน่าย เครื่องมือช่าง  อะไหล่อุปกรณ์ เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม  

  • บริการซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม และ เครื่องมือวัด ทุกชนิดโดยผู้ชำนาญ
  • เครื่องมือช่าง  อะไหล่อุปกรณ์  เช่น Mechanical Parts  อุปกรณ์แมคคานิค ,  Pneumatic Parts   อุปกรณ์ลม  , Electronic Parts  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  , Hand Tools  เครื่องมือช่าง  ,  Repair Industrial Equipment
  • บริการซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  ,  Engineering Software  ,     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอุตสาหกรรม ทุกประเภท  เราครบวงจรด้านการ ซ่อมบำรุง เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมเครื่องมือช่าง  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  
  • บริการซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง ปรับปรุงโปรแกรม  Machine Downtime Monitoring, Machine PM Monitoring  และ Inventory Control Monitoring

บริษัท อีคิว อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด  EQ Industrial Connection Co.,Ltd.

Tel : 02-973-2596   081-875-9664      Fax : 02-521-3273

http://www.eqindustrial.com/ , http://eqindustrial.yellowpages.co.th      

e-mail : sonthayaj@eqindustrial.com

ที่อยู่