จัดส่งก๊าซไฮโดรเจน ปทุมธานี

โรงบรรจุก๊าซ-สามโคก-อ๊อกซิเย่น

จัดส่งก๊าซไฮโดรเจน ปทุมธานี

  • ออกซิเจน
  • ก๊าซไฮโดรเจน
  • ก๊าซไฮโดรเจน
  • ก๊าซไฮโดรเจน

รายละเอียดสินค้า

จัดส่งก๊าซไฮโดรเจน ปทุมธานี 

คุณสมบัติของก๊าซไฮโดรเจน ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด  (clean Fuel) มีคุณสมบัติเป็นธาตูเบาที่สุด และเป็นองค์ประกอบของน้ำ สามารถผลิตได้จากแหล่ง มีศักยภาพ และให้พลังงานสูง เพราะกระบวนการเผาไหม้เป็นการออกซิไดซ์ ระหว่างก๊าซออกซิเจนกับก๊าซไฮโดรเจน ทำให้ได้ไอน้ำ ข้อดีของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน คือ ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ไม่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ปัจจุบันนานาชาติจึงให้ความสำคัญในการใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นอย่างมาก

ที่อยู่