โรงงานกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องหลายขนาด

โรงงานกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องหลายขนาด

 • ผู้ขายกระดาษ
 • ศรีไทยเปเปอร์ซัพพลาย
 • โรงงานกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องหลายขนาด
 • โรงงานกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องหลายขนาด, กระดาษ ต่อ เนื่อง 9x11 3 ชั้น, กระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น, กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น, กระดาษ ต่อ เนื่อง เคมี 2 ชั้น 9x11

รายละเอียดสินค้า

โรงงานกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องหลายขนาด

กระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น, กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น, กระดาษต่อเนื่อง 9 x 11 3 ชั้น, กระดาษต่อเนื่อง เคมี 4 ชั้น ราคาถูก, กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น ไม่มีเส้น

 • เนื้อกระดาษเคมี คุณภาพสูง เรียบเนียน สีสวย ถนอมสายตา
 • งานพิมพ์คมเข้ม ชัดเจนทุกสำเนา ครบถ้วนทุกรายละเอียด
 • แต่ละชั้นมีสีต่างกัน ง่ายต่อการคัดแยกต้นฉบับและสำเนา
 • ไร้เส้นบรรทัด รองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร
 • ปรุฉีกง่าย รูหนามเตยตรงตามมาตรฐาน ไม่ติดเครื่องพิมพ์
 • เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)
 • กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวตั้ง

ที่อยู่