เมดประจำสำนักงาน

ซีซีโปรเฟสเซอร์วิส

บริษัท รับทำความสะอาด ปทุมธานี

บริการทำความสะอาด

เมดประจำสำนักงาน

  • บริการทำความสะอาด
  • ccprofess
  • เมด
  • เมดประจำสำนักงาน, เมด, แม่บ้านประจำสำนักงาน

รายละเอียดสินค้า

บริการจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน เมดประจำสำนักงาน ทำความสะอาดแบบประจำ บริการทำความสะอาดโดยแม่บ้าน ที่มีความชำนาญการ และได้รับการอบรมจากห้างฯ ซึ่งท่านสามารถตกลงราคาและทำสัญญาจ้าง ทั้งแบบรายเดือน และรายปี โดยทางห้างฯ สามารถสำรองแม่บ้านแทนได้ในกรณีที่แม่บ้านเดิมหยุด หรือป่วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์พิเศษ หรือสถานที่ที่แม่บ้านปรกติไม่สามารถทำได้อีกด้วย

ที่อยู่