บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด

ติดต่อเรา

  • 2259 ซอยลาดพร้าว 63 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม 10310
  • 0-2530-3734-5
  • ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

ข้อมูลธุรกิจ

  • ธุรกิจบริการ

รายละเอียด

เราเป็นมืออาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย พร้อมรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา และ ให้บริการด้านการจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้าง วางกำลังเจ้าหน้าที่ รปภ พร้อมหัวหน้าชุด สายตรวจ ลงตามจุดตรวจ ตระเวนสอดส่องครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

 

บริการรักษาความปลอดภัย

 

หัวหน้าชุด และ เจ้าหน้าที่ รปภ แต่งกายเครื่องแบบ รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสถานที่ ที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับผู้ว่าจ้าง
 
เราให้บริการอย่างมืออาชีพ พนักงาน รปภ ทุกนายผ่านการฝึกฝน มีทักษะวิชารักษาความปลอดภัย ฝึกเข้มในเรื่องกฏระเบียบ วินัย และมารยาท อย่างสม่ำเสมอ ฝึกการใช้และมีอุปกรณ์พื้นฐานประจำตัว เช่น วิทยุสื่อสาร, บัตรผู้มาติดต่อ, จักรยานจุดตรวจ, การจดบันทึก และใช้ระบบกล้องวงจรปิด ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากโครงการมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของไทย เช่น โครงการบ้านจัดสรร ลดาวัลย์, สิวลี, นันทวัน, มัณฑนา, ชัยพฤกษ์, ลัดดารมย์ ของ บมจ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ โครงการ INZIO, The Landmark, VillagGio, นาราสิริ, แสนสิริ, เศรษฐสิริ, สราญสิริ, คณาสิริ, บางกอกบูเลอวาร์ด, บ้านอิสระ, โนเบิล และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย
 
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ทะเบียนเลขที่ กท2600289
  • ใบอนุญาตเลขที่ 2152/2561หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย จาก สถาบันการป้องการปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด ก่อตั้งปี 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540070339

 

สร้างมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย

สร้างความภูมิใจในอาชีพ