น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial Oil)

บริษัท มิตรสยามออยล์ จำกัด

บริษัท มิตรสยามออยล์ จำกัด

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial Oil)

  • น้ำมันเชื้อเพลิง
  • CABIN
  • น้ำมันหล่อลื่น
  • น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (industrial oil)

รายละเอียดสินค้า

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial Oil)  CABIN ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

- Compressor Oil           - Cutting Oil           - Motion Oil / Slide Way 
- Neat Cutting Oil          - Turbine Oil           - White Oil / Needle Oil    

ที่อยู่