เครื่องซีลฝาถ้วยพลาสติก

บริษัท พีดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง เทอร์โมฟอร์มเมอร์ จำกัด

เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตพลาสติก

เครื่องซีลฝาถ้วยพลาสติก

  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตพลาสติก
  • เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง บรรจุและซีลฝาถ้วยพลาสติก
  • เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง บรรจุและซีลฝาถ้วยพลาสติก, thermoforming machine (vacuum process), เครื่องซีลฝาถ้วย, เครื่องซีลฝาแก้วพลาสติก