ปูนซิเมนต์ไทยSCG

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วัสดุก่อสร้าง

Living solution

  • วัสดุก่อสร้าง
  • -
  • Living Solution
  • Living Solution

รายละเอียดสินค้า

Living Solution

โซลูชันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการอยู่อาศัย ได้แก่

1) โซลูชันด้านความสบายในการอยู่อาศัย (Comfort) แก้ปัญหาบ้านร้อน สร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย

2) โซลูชันด้านพลังงาน (Energy) โดยพัฒนา SCG SOLAR ROOF SOLUTIONS เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้พลังงานสะอาด ประหยัดค่าไฟ และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3) โซลูชันด้านความปลอดภัยภายในบ้าน (Safety) เช่น โซลูชันปรับพี้นที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น

ที่อยู่