ถนนพลาสติกรีไซเคิล Recycled Plastic Road

ปูนซิเมนต์ไทยSCG

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วัสดุก่อสร้าง

ถนนพลาสติกรีไซเคิล Recycled Plastic Road

  • วัสดุก่อสร้าง
  • -
  • ถนนพลาสติกรีไซเคิล / Recycled Plastic Road
  • ถนนพลาสติกรีไซเคิล / Recycled Plastic Road

รายละเอียดสินค้า

ถนนพลาสติกรีไซเคิล / Recycled Plastic Road

ความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่นำพลาสติกใช้แล้ว อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว และถุงใส่อาหาร จากการคัดแยะขยะ มาใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างถนนยางมะตอย นอกจากจะลดปริมาณการใช้ (Reduce) ยางมะตอยแล้ว จากการทดสอบยังพบว่าคุณสมบัติของพลาสติกช่วยให้ถนนแข็งแรงและต้านทานการกัดเซาะของน้ำได้ดียิ่งขึ้น (Durability) ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยได้เปิดตัวต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิลเป็นครั้งแรก ณ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จ.ระยอง และขยายความร่วมมือไปยังองค์กรอื่นๆ เพื่อนำเทคโนโลยีถนนพลาสติกรีไซเคิลไปใช้ อาทิ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

ที่อยู่