บริษัท บี-เทค เซอร์วิส จำกัด

รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

รื้อถอน

  • รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
  • ก่อสร้าง-รับเหมาทั่วไป
  • ทุบตึก, รื้อถอน, ตัดรื้อโครงสร้าง, ตัดพื้นคอนกรีต, ตัดเหล็ก, งานคอนกรีต, งานเจาะรู