จำหน่ายน้ำมันก๊าดซักแห้ง

น้ำมันอุตสาหกรรม-เอ็ม-แอล-ดี-ออยล์เพรส

จำหน่ายน้ำมันก๊าดซักแห้ง

  • น้ำมันก๊าดและน้ำมันสน
  • เอ็มแอลดี ออยล์เพรส
  • จำหน่ายน้ำมันก๊าดซักแห้ง
  • น้ำมันเครื่อง, น้ำมันก๊าดซักแห้ง, จำหน่ายน้ำมันเครื่อง, ผลิตน้ำมันเครื่อง, จาระบีเหลว, จำหน่ายจาระบีเหลว, ผลิตจาระบีเหลว, น้ำยาทำความสะอาดเพลท, ผลิตน้ำมันก๊าด, จำหน่ายน้ำมันก๊าดซักแห้ง

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายน้ำมันก๊าดซักแห้ง

จำหน่ายน้ำมันก๊าดซักแห้ง ขายส่งเคมีภัณฑ์เช่น Isopropyl Alcohol (IPA) สารในตระกูลแอลกอฮอลล์, Methanol 

ขายส่งน้ำมันก๊าดซักแห้ง น้ำมันก๊าดเชลล์ (Kerosene) น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ (โซลเว้นท์ 3040)

  • น้ำมันก๊าดซักแห้ง น้ำมันก๊าดเชลล์ (Kerosene) น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ (โซลเว้นท์ 3040)
  • จำหน่ายเคมีภัณฑ์ น้ำมันไฮคลีนออยล์ (Punch) ไอโซโพพิล แอลกอฮอลล์ Isopropyl Alcohol (IPA) Solvent ตัวทำละลาย สารในตระกูลแอลกอฮอล์ Methanol, Ethyl Acetate (EA) ตัวทำละลาย, สารละลายอินทรีย์ Toluene, ตัวทำละลายหมึกพิมพ์ Methyl Ethyl Ketone (MEK) Ethoxy Propanol หรือ Propylene Glycol Monoethyl Ether (PE) Dowanal PM หรือ Propylene Glycol Monomethyl Ether (PM)
  • ทินเนอร์ 100% เกรด AAA, ทินเนอร์631, 532
  • จำหน่ายน้ำมันเช็ดล้างคราบ น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ ล้างลูกกลิ้งหมึกและผ้ายาง
  • น้ำยาล้างหมึกพิมพ์ (Conventional offset Ink) น้ำยาล้างหมึกพิมพ์ยูวี (UV offset Ink)

ที่อยู่