รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล

นนทชัยน้ำบาดาล

บริษัท นนทชัย ไทยบาดาล จำกัด

บริการเจาะบ่อน้ำ(บาดาล)

รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล

  • บริการเจาะบ่อน้ำ(บาดาล)
  • บริษัท นนทชัย น้ำบาดาล 1991 จำกัด
  • รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล
  • รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล

รายละเอียดสินค้า

รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล

การสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล เป็นสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินมองไม่เห็น การสำรวจจึงต้องอาศัยความรู้ทางด้านธรณีวิทยา และอุทกวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะน้ำบาดาลมีความสัมพันธ์กับสภาพธรณี และลักษณะอุทกวิทยาอย่างใกล้ชิด เมื่อทราบลักษณะสภาวะแวดล้อมทางธรณีวิทยา สภาพธรณีวิทยาโครงสร้าง ตลอดจนลักษณะแวดล้อมทางอุทกวิทยาของชั้นน้ำและชั้นหินอุ้มน้ำแล้ว จะทำให้สามารถทราบถึงคุณสมบัติการให้น้ำของชั้นหินนั้นๆได้ การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอุทกธรณีของพื้นที่นั้นๆ บางวิธีอาจใช้ได้ดีกับพื้นที่หนึ่ง แต่ไม่เหมาะกับอีกพื้นที่หนึ่งก็ได้

ที่อยู่