กล่องพลาสติก ถาดพลาสติก ถาดกระดาษ & แก้วพลาสติก ถ้วยกระดาษ

บริษัท ที ดับบลิว ไอ จำกัด

แม่พิมพ์

กล่องพลาสติก ถาดพลาสติก ถาดกระดาษ & แก้วพลาสติก ถ้วยกระดาษ

  • แม่พิมพ์
  • ตราเพชร
  • กล่องพลาสติก ถาดพลาสติก ถาดกระดาษ
  • ถังป๊อปคอร์น, ผลิตบรรจุภัณฑ์, ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก, แก้วพลาสติก, ถ้วยไอศครีม, ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร, ถ้วยกระดาษ, แม่พิมพ์, กล่องใส่อาหาร, ผลิตถ้วยไอศครีม, ผลิตแก้วพลาสติก, ผลิตถังป็อปคอร์น, ผลิตกล่องใส่อาหาร, บรรจุภัณฑ์อาหาร, ถ้วยกาแฟ, ถ้วยน้ำ, ถ้วยน้ำกระดาษ, ผลิตแม่พิมพ์, ผลิตบรรณจุภัณฑ์, กล่องใส่ขนมเบเกอรี่