บริษัท-ทองสา-เซอร์วิส-แอนด์-ดีไซน์-จำกัด

รับออกแบบ jig

  • เชื่อมโลหะ
  • TSD
  • ออกแบบ Jig
  • ออกแบบjig, jig, fixture

รายละเอียดสินค้า

รับออกแบบ jig

ทองสา เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ รับออกแบบ jig จนไปถึงขั้นตอนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้กระบวนการผลิตของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่อยู่