ผลิตและออกแบบ Jig Automotive

บริษัท-ทองสา-เซอร์วิส-แอนด์-ดีไซน์-จำกัด

ผลิตและออกแบบ Jig Automotive

  • เชื่อมโลหะ
  • TSD
  • ออกแบบ Jig
  • ออกแบบjig, jig automotive

รายละเอียดสินค้า

ผลิตและออกแบบ Jig Automotive

ทองสา เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ รับออกแบบและผลิตเครื่องมือจับยึดให้กับอุตสาหกรรมยานยนตร์  Jig Automotive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นงานต่างๆ ของลูกค้า 

ที่อยู่