ระบบระบายอากาศโรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

บริษัท ดัสท์ แมช พลัส จำกัด

บริษัท ดัสท์ แมช พลัส จำกัด

พัดลมเป่าอากาศสำหรับอุตสาหกรรม

ระบบระบายอากาศโรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

  • พัดลมเป่าอากาศสำหรับอุตสาหกรรม
  • ดัสท์ แมช พลัส
  • ระบบระบายอากาศโรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
  • บริการออกแบบ, ติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสียและระบบระบายอากาศ, ระบบกำจัด-ดูดซับกลิ่นแบบแห้ง ด้วยถ่านกัมมันต์, เครื่องบำบัดอากาศแบบเปียก, ระบบกรองอุตสาหกรรม, จำหน่ายทำลมเย็น, ระบบระบายอากาศโรงงาน, พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, เครื่องเก็บฝุ่นชนิดไส้กรองจีบ, พัดลมเย็นแบบตั้งพื้นเคลื่อนย้ายได้, รับผลิตถังไฟเบอร์กลาส, รับเคลือบผิวถัง และบ่อด้วยไฟเบอร์กลาส, บริการตรวจสอบเช็คคุณภาพอากาศในโรงงาน, พร้อมทำรายงานผลการตรวจสอบ

รายละเอียดสินค้า

บริการออกแบบ, ติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสียและระบบระบายอากาศ, ระบบกำจัด-ดูดซับกลิ่นแบบแห้ง ด้วยถ่านกัมมันต์, เครื่องบำบัดอากาศแบบเปียก, ระบบกรองอุตสาหกรรม, จำหน่าย และติดตั้ง ระบบทำลมเย็น, ระบบระบายอากาศโรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, เครื่องเก็บฝุ่นชนิดไส้กรองจีบ, พัดลมเย็นแบบตั้งพื้นเคลื่อนย้ายได้, รับผลิตถังไฟเบอร์กลาส, รับเคลือบผิวถัง และบ่อด้วยไฟเบอร์กลาส, บริการตรวจสอบเช็คคุณภาพอากาศในโรงงาน สถานประกอบการ, พร้อมทำรายงานผลการตรวจสอบ

ที่อยู่